1 juli 2013: De kortste route naar de markt

Waarom omlopen als je ook over het hek kan klimmen? Waarom over het hek klimmen als je ook spijlen kunt verwijderen?

Een jongen en een meisje staan weifelend bij het hek dat een barrière vormt naar de markt die vlak achter de compound ligt. Dan zet de jongen zijn voet tegen het hek en trekt zichzelf omhoog. Hij balanceert even bovenop het hek en belandt met een ferme sprong aan de andere kant. Het meisje giechelt en - onder het slaken van luide gilletjes - klimt ook zij er overheen.

Rechtstreeks
Ze zijn lang niet de enigen die over het hek klimmen. Sinds de markt is opgebouwd, maakt een bonte stoet flatbewoners van Dating Bright California gebruik van deze rechtstreekse route naar de markt. Het scheelt hen een wandeling van zeker tien minuten.

Pragmatisch
In de weken die volgen klimmen steeds meer mensen met een toenemende routine over het hek, zelfs stokoude mensen hijsen zich er met een verbazingwekkend gemak overheen. Kinderen kruipen tussen de spijlen door. Het is maar weer eens een illustratie van het feit dat Chinezen heel pragmatisch zijn en de dingen graag naar hun hand zetten.

Drukte bij het hek
Op een dag wordt het allemaal wat makkelijker. Iemand heeft twee spijlen uit het hek gesloopt en er is een ruime opening ontstaan, waar iedereen comfortabel doorheen kan klimmen. Aan beide zijden van de opening zijn houten kratjes omgekeerd neergezet als opstapje. Nu kunnen ook ouders en grootouders met kinderwagens en peuters op kleine fietsjes gebruik maken van de shortcut. Soms is het zo druk bij de opening dat mensen in groepjes staan te wachten om er doorheen te kunnen.

Nieuwe parkeerplek
Op de groenstrook die de openbare straat van het hek scheidt, ontstaat al snel een uitgesleten pad van de honderden voeten die hier dagelijks overheen lopen. Inmiddels heb ik me over mijn aanvankelijke afkeuring heen gezet en maak net zo makkelijk gebruik van de opening in het hek als elke andere inwoner van Dating Bright California. We zijn zelfs zo gewend geraakt aan de opening dat we onze auto aan de achterkant van de compound parkeren, vlak bij het hek en dus lekker dicht bij huis.

Dicht
Op een dag is het hek plots weer dicht. Kennelijk heeft het management van de compound er lucht van gekregen en de ontbrekende spijlen vervangen. Zo begint het hele spel opnieuw: na een paar dagen klimmen de eerste mensen weer over het hek en sinds kort is er wederom een spijl weggehaald. Een opening van één spijl is natuurlijk wat krapjes, het wachten is dan ook op het moment dat de tweede spijl er uitgetrokken wordt.

Als het zover is, zal ik het zeker melden.


Bovenstaand artikel is geschreven door Inge Jansen, Chinadeskundige en schrijfster van onder andere de Dominicus-gidsen China, Shanghai en Beijing . Op haar blog schrijft ze over China.

Via haar bedrijf Mingbai (wat 'begrijpen' in het Chinees betekent) geeft zij informatie over China. Haar expertise bevindt zich op het snijvlak van Chinese cultuur & samenleving, geschiedenis en toerisme.

Zij schrijft voor verschillende media, geeft lezingen en rondleidingen en verzorgt cursussen en workshops.

www.mingbai.nl/weblog
Meer verhalen uit de weblog